sermon

Merdeka untuk Hidup

Galatians
5
16-26
Akhirnya Merdeka : Anugerah Kristus di Surat Galatia
Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us