sermon

Merdeka di dalam Kristus

Galatians
3
1-25
Akhirnya Merdeka : Anugerah Kristus di Surat Galatia
Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us